×
Back
ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 19/2022
ಇಂದು *ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ* *ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ* ಅವರು *ದಿ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್* *ದಿನಪತ್ರಿಕೆ* ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ *ದಿ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್* *ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2022ರ* ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ *ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು* .
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS