ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

  |     |     |     |     |     |     |     |     |  

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ

 • ದೂರವಾಣಿ:

  +91 080-22032848

 • E-Mail:

  cm.kar@nic.in

 • ವಿಳಾಸ:

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 235, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
  ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ.