ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

  |     |     |     |  

ಸುದ್ದಿಗಳು

Name*
:
Email
:
Phone
:
Subject
:

Suggestions*
:
 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ

  • ದೂರವಾಣಿ:

    +91 080-22032848

  • ವಿಳಾಸ:

    ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 235, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
    ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ.